Cena Muriel 2021 pro Petru Ben Arí

15. února 2022 byly v pražském Bio Oko předány komiksové Ceny Muriel 2021.

Ty uděluje od roku 2007 Česká Akademie komiksu. Ceny mohou být uděleny pouze těm komiksům, které byly publikovány knižně, časopisecky nebo online a mají v tiráži (nebo jinde) jako datum prvního vydání uvedeno datum předcházejícího roku, resp. roku na který se vztahuje udílení cen Muriel; případně pokud v tomto roce prokazatelně vyšly.

Za nejlepší překlad
Cenu získává překladatel za překlad komiksového díla do češtiny.
Petra Ben-Ari za Tráva (Centrala)

Petra Ben-Ari (1983) je orientalistka a překladatelka. Získala magisterský titul v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Poté vystudovala sinologii na Filozofické fakultě UK a pokračovala komparatistikou na Soulské národní univerzitě v Korejské republice. Absolvovala dvousemestrální překladatelský seminář pro korejskou literaturu pořádaný Literature Translation Institute of Korea. Pracovala jako programová vedoucí v Českém centru Soul. Od roku 2015 se profesionálně věnuje překladu a tlumočení. Překládá korejskou literaturu, okrajově též publikuje kratší odborné texty, články a recenze.

Komiks Tráva byl podpořeny grantem Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea)

Výsledky cen Muriel za díla vyšlá v roce 2021 zde

Všem gratulujeme!